Ilmansaasteet lyhentävät sydänkohtauksen kokeneiden elinaikaa

Uutispalvelu Duodecim
12.3.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Hengitysilman pienhiukkaset ovat monella tapaa haitallisia terveydelle. Nyt niiden on havaittu myös nostavan sydänkohtauspotilaiden kuolleisuutta.

Havainto perustuu tutkimukseen, jossa tarkasteltiin sydänkohtauksen takia sairaalahoitoon joutuneita ja etenkin sitä miten moni heistä menehtyi sairaalahoidon jälkeen. Kun tutkijat selvittivät potilaiden asuinseutujen ilmansaastetasot, he havaitsivat kuolleisuuden suuremmaksi alueilla, joiden hengitysilmassa oli runsaasti PM2,5-pienhiukkasia.

PM2,5-hiukkasiin liitetty kuolleisuus kasvoi altistuksen kasvaessa. Tutkijat arvioivat, että sairaalahoitoa seuraavan vuoden aikana potilaiden kuolleisuus oli noin viidenneksen suurempaa seuduilla, joissa PM2,5-hiukkaspitoisuus oli 20 mikrogrammaa kuutiossa ilmaa kuin alueilla, joissa pitoisuus jäi 10 mikrogrammaan. Analyysistä rajattiin kuolintapaukset, jotka sattuivat kuukauden sisällä sairaalahoidosta.

Käytännössä luvut tarkoittavat sitä, että tässä aineistossa tuhannet potilaat olisivat eläneet pitempään, jos heidän hengittämänsä ilma olisi sisältänyt vain vähän pienhiukkasia. Tutkimuksen seuranta-aika oli vajaat neljä vuotta.

Hengitysilman PM2,5-hiukkasten terveyshaittoja on tutkittu runsaasti ja nykytiedon perusteella ne altistavat mm. sydän- ja verisuonitaudeille sekä hengityssairauksille. Suomessa pienhiukkaset aiheuttavat vuosittain noin 2 000 kuolemaa. Meille suurin osa pienhiukkasista kulkeutuu tuulten mukana ulkomailta, mutta myös liikenne sekä paikallisesti puun polttaminen ovat pienhiukkasten lähteitä.

Tutkimus julkaistiin European Heart Journalissa. Se perustuu 150 000 brittipotilaan rekisteritietoihin sekä vuosina 2004¿2010 kerättyihin ilmanlaatutietoihin.

Uutispalvelu Duodecim
(European Heart Journal 2013;DOI:10.1093/eurheartj/ehs480)
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2013/02/18/eurheartj.ehs480.abstract