Paljon televisiota lapsena katsovilla enemmän rikostuomioita

Uutispalvelu Duodecim
13.3.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Halki lapsuuden paljon televisiota katsovat saavat muita useammin rikostuomioita nuorina aikuisina. Heissä on myös tavallista enemmän antisosiaalisia ja aggressiivisia persoonallisuuksia, tuore tutkimus osoittaa.

Uudessa-Seelannissa tehty tutkimus viittaa siihen, että runsas television katselu liittyy antisosiaaliseen käytökseen ja rikostuomioihin riippumatta perheen taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta sekä monista muista taustamuuttujista.

Seuranta osoitti, että aggressiiviset ja antisosiaaliset persoonallisuuspiirteet sekä rikokset olivat sitä yleisempiä aikuisena, mitä enemmän osallistujat olivat katsoneet televisiota lapsena. Tulostensa perusteella tutkijat laskivat, että rikostuomion todennäköisyys kasvoi 30 % jokaista päivittäistä television ääressä käytettyä tuntia kohden.

Tulokset perustuvat tuhannen vuosina 1972¿1973 syntyneen uusiseelantilaisen seurantaan. Lapsilta kysyttiin televisionkatselusta joka toinen vuosi heidän ollessa 5¿15-vuotiaita.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemminkin, mutta yhdessäkään tutkimuksessa ei ole onnistuttu osoittamaan kuinka paljon yhteys johtuu juuri televisiosta ja kuinka paljon perheoloista ja muista tekijöistä. Uusiseelantilaisten tutkimus on kuitenkin ensimmäinen, jossa lasten televisionkatselua on tutkittu näin kattavasti ja jossa on huomioitu lukuisia mahdollisia sekoittavia taustatekijöitä. Tutkijat selvittivät mm. oliko lapsella antisosiaalisia piirteitä alle viisivuotiaana, mutta persoonallisuus ei vaikuttanut siihen, miten paljon lapsi katsoi televisiota.

Tulosten uskottavuudesta huolimatta tutkijat muistuttavat, ettei television katselu joka tapauksessa selitä kuin pienen osan antisosiaalisista persoonallisuuksista. Yhdessä aiempien havaintojen kanssa tulokset kuitenkin kannustavat vanhempia miettimään kuinka paljon he antavat lastensa katsoa televisiota etenkin lasten ollessa pieniä.

Uutispalvelu Duodecim
(Pediatrics 2013)
http://pediatrics.aappublications.org/