Ahdistus ja masennus lisäävät sydänsairaiden kuolemia

Uutispalvelu Duodecim
26.4.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Sepelvaltimotautia sairastavien ennuste on selvästi heikompi, jos he sairastavat myös ahdistuneisuushäiriöitä tai masennusta. Erityisen suuressa vaarassa ovat potilaat, joilla on kummatkin, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa.

Havainnot ovat tervetulleita, sillä vaikka masennuksen ja sydänoireiden yhteys on tunnettu pitkään, ahdistuneisuuden ja sydänkuolleisuuden yhteyksiä on tutkittu vähemmän.

Tutkimuksessaan tutkijat seurasivat 934 sepelvaltimotautia sairastavaa kolmen vuoden ajan. Tänä aikana 133 osallistujaa menehtyi. Osallistujat värvättiin samasta sairaalasta heidän ollessa verisuonikuvauksissa.

Kun tutkijat vertasivat tutkimuksen alussa tehtyjen masennus- ja ahdistustestien tuloksia seurannan aikana tapahtuneisiin kuolemantapauksiin, he havaitsivat ahdistuneiden tai masentuneiden potilaiden menehtyneen noin kaksi kertaa todennäköisemmin. Potilaat, jotka olivat sekä ahdistuneita että masentuneita tutkimuksen aikana, menehtyivät puolestaan noin kolme kertaa todennäköisemmin kuin kummaltakin vaivalta säästyneet potilaat.

Tulostensa pohjalta tutkijat kehottavat lääkäreitä kiinnittämään huomioita sydänpotilaidensa masennuksen lisäksi myös mahdollisiin ahdistusoireisiin, ja mahdollisuuksien mukaan myös hoitamaan niitä. Ahdistuksen hoitaminen saattaisi parantaa monien potilaiden ennustetta.

Tulokset julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of the American Heart Association 2013;doi:10.1161/JAHA.112.000068)
http://jaha.ahajournals.org/content/2/2/e000068.abstract