Valproaatti-epilepsialääke lisää autismiriskiä raskauden aikana

Uutispalvelu Duodecim
2.5.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Epilepsialääke valproaatti voi altistaa lapsen autismille ja autismin kirjon oireyhtymille, jos äiti käyttää lääkettä raskauden aikana. Tämän vuoksi valproaattia kannattaisi välttää raskauden aikana, ja jos tämä ei ole mahdollista, annos olisi pidettävä mahdollisimman pienenä.

Tulokset ilmenevät tanskalaisesta rekisteritutkimuksesta, jossa seurattiin kaikkia vuosina 1996¿2006 syntyneitä tanskalaislapsia vuoteen 2010 saakka. Lapsia oli kaikkiaan 660 000 ja heistä 5 400:lla todettiin autismi tai autismin kirjon oireyhtymä kuten Aspergerin tauti.

Seurannan aikana 1,5 prosentilla lapsista todettiin jokin autismin kirjon oireyhtymä ja 0,5 prosentilla autismi. Tapaukset olivat kuitenkin selvästi yleisempiä niillä viidelläsadalla lapsella, jotka olivat altistuneet valproaatille raskauden aikana. Heistä 4 prosentilla diagnosoitiin autismin kirjon oireyhtymä ja 2,5 prosentilla autismi.

Valproaattiin liitetty autismiriski havaittiin epilepsiaa sairastavilla naisilla sekä naisilla, joille valproaattia oli määrätty muihin sairauksiin kuten kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniajaksoihin tai migreeniin. Näin ollen on todennäköistä, että yhteys johtui juuri valproaatista eikä äitien epilepsiasta.

Aiemmissa tutkimuksissa valproaatti on lisännyt myös sikiön epämuodostumia, mikä varmistui myös tässä tutkimuksessa. Yhdessä autismiriskin kanssa nämä tulokset antavat aiheen välttää valproaattia raskauden aikana aina kun se on mahdollista. Hoitamaton epilepsia voi sekin olla riski lapselle, joten lääkityksen mahdolliset haitat on aina punnittava potilaskohtaisesti ja suhteuttaa ne hoidosta saataviin hyötyihin.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2013;309:1696¿1703)
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1681408#Abstract