Korkea leposyke ennustaa terveiden sydänriskejä

Uutispalvelu Duodecim
19.6.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Tanskalaistutkimuksen mukaan sydämen lyöntitiheys voi paljastaa ketkä keski-ikäiset ovat suurentuneessa vaarassa sairastua sydäntauteihin ja myös menehtyä niihin. Etenkin korkea yöllinen syke ennustaa ongelmia, tulokset osoittavat.

Korkea leposyke on liitetty sydänriskeihin aiemminkin, mutta yöllisen leposykkeen ennustehoa koskeva havainto on uusi.

European Heart Journalissa julkaistut tulokset perustuvat 650:n miehen ja naisen kaksi vuorokautta kestäneisiin sydänmittauksiin. Osallistujat olivat 55¿75-vuotiaita eivätkä sairastaneet sydän- ja verisuonitauteja. Leposyke mitattiin levon kestettyä vähintään kymmenen minuuttia. Yöllinen syke mitattiin aamukahdelta.

Kun tutkijat vertasivat osallistujia kuuden vuoden seurannan päätyttyä, he havaitsivat sykemittausten ennustaneen osallistujien riskiä kuolla tai sairastua sydänkohtaukseen seurannan aikana.

Päivällä mitattu leposyke sekä vuorokauden keskimääräinen syketaajuus menettivät ennustehonsa sen jälkeen, kun analyysissa huomioitiin tunnettuja sydänriskitekijöitä. Korkea yöllinen syke sen sijaan ennusti riskejä tämänkin jälkeen, vaikka syke oli yöllä keskimäärin alhaisempi kuin muina aikoina. Sykkeen väliaikaisten nousujen sijaan olennaista onkin millä tasolla syke on pitemmällä aikavälillä, tutkijat kirjoittavat.

Hiljattain toinen tanskalaisryhmä osoitti korkean leposykkeen ennustavan kuolleisuutta riippumatta henkilön fyysisestä kunnosta. Heidän tutkimuksessaan riskit havaittiin etenkin, kun leposyke oli yli 90 lyöntiä minuutissa. Nyt saadut tulokset tukevat näitä havaintoja ja viittaavat varsinkin yöllisen syketaajuuden merkitykseen.

Uutispalvelu Duodecim
(European Heart Journal 2013;34:1732¿1739)
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/34/23/1732.abstract