Lihavuusleikkaukset perusteltuja vasta erittäin lihaville

Uutispalvelu Duodecim
26.6.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Lihavuuden leikkaushoidot laihduttavat tehokkaasti ja monilta potilailta ne parantavat myös diabeteksen. Tämän vuoksi leikkauksia on alettu tehdä enemmän ja myös potilaille, joiden lihavuus ei ole edennyt vielä vaikeaksi. Tuoreen katsaustutkimuksen mukaan näyttö leikkausten hyödyistä ja haitoista on kuitenkin vielä liian vähäistä näissä potilasryhmissä, jotta lihavuusleikkauksia voisi heille suositella.

Nykykäytäntö on, että lihavuusleikkauksia tehdään lähinnä potilaille, joiden painoindeksi on yli 40. Nyt julkaistussa katsaustutkimuksessa selvitettiin miten hyvin leikkaukset toimivat diabetesta potevilla, joiden painoindeksi on vasta 30¿35.

Analyysissaan tutkijat keräsivät aineistot 32 leikkaustutkimuksesta, 11 katsaustutkimuksesta ja 11 muita kuin leikkaushoitoja tarkastelleesta tutkimuksesta. Kun aineistot yhdistettiin ja analysoitiin uudestaan, lihavuusleikkaukset havaittiin selvästi paremmiksi laihduttajiksi kuin perinteisemmät hoidot, jotka eivät edellytä leikkausta. Myös veren glukoositasot laskivat paremmin leikkauspotilaiden ryhmissä.

Suotuisten tulosten arvoa vähentävät tutkimusten vähyys, pienet aineistot ja lyhyet seuranta-ajat. Tämän takia tutkijat pitävätkin näyttöä vielä niin puutteellisena, ettei lihavuusleikkauksia voi suositella diabetesta sairastaville, joiden painoindeksi on välillä 30¿35. Laadukkaiden lisätutkimusten myötä tilanne voi kuitenkin muuttua.

Suomessa lihavuusleikkauksia tehdään pääasiassa potilaille, joiden lihavuus on jatkunut vähintään viisi vuotta ja joiden painoindeksi on yli 40. Tämä tarkoittaa 170-senttimetriselle henkilölle vähintään 116 kilon painoa ja 180-senttiselle yli 130 kiloa. Vaikeahoitoista diabetesta tai useita lihavuuteen liittyviä sairauksia potevia leikataan kuitenkin jo, kun painoindeksi ylittää 35, mikä tarkoittaa 170-senttimetriselle henkilölle ainakin 101 kiloa ja 180-senttiselle yli 113 kiloa.

Tulokset julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2013;309:2250¿2261)
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1693893#Abstract