Masennuksen tehokas hoitaminen antaa lisävuosia iäkkäille potilaille

Uutispalvelu Duodecim
1.7.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Masentuneet ja etenkin vakavasta masennuksesta kärsivät iäkkäät kuolevat muita varhemmin, tutkimuksista tiedetään. Kuitenkin monet heistä eläisivät pitempään, jos heidän masennustaan hoidettaisiin nykyistä ponnekkaammin.

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan vakavaa masennusta potevien kuolleisuus pysyy tehokkaan hoidon ansiosta samalla tasolla kuin samanikäisten, jotka eivät ole masentuneita.

Verrattuna tavallista hoitoa saaviin masennuspotilaisiin heidän riskinsä kuolla keskimäärin kahdeksanvuotisen seurannan aikana oli noin neljänneksen pienempi.

Yhdysvaltalaisten tulokset osoittavat, että panostamalla iäkkäiden masennuspotilaiden hoitoon monet potilaat paitsi voisivat paremmin myös eläisivät pitempään. Tämä on ensimmäisen tutkimus, jossa tehostetun masennushoidon on osoitettu pienentävän iäkkäiden masennuspotilaiden kuolleisuutta.

Tutkimukseen osallistui 1 200 keskimäärin 71-vuotiasta yhdysvaltalaista, joista 400 sairasti vakavaa masennusta ja 200 lievää masennusta. Kaikki potilaat värvättiin heidän käydessään lääkärin vastaanotolla. Osana tutkimusta vastaanotoilla toimi masennuksen hoitoon perehtynyt asiantuntija, joka auttoi lääkäreitä hoitamaan tehostettuun hoitoon satunnaistettuja. Potilaat saivat tarpeen mukaan masennuslääkkeitä ja terapiaa.

Tulokset julkaistiin British Medical Journalissa.

Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2013;346:f2570)
http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2570