Mammografian hyödyt voivat olla luultua pienemmät

Uutispalvelu Duodecim
15.8.2013
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Rintasyövän seulominen mammografialla ei välttämättä tuota niin hyviä tuloksia kuin on ajateltu. Tuoreen katsaustutkimuksen perusteella mammografian avulla osa naisista kyllä välttyy rintasyöpäkuolemalta, mutta monet myös joutuvat turhaan syöpähoitoihin.

Tulokset perustuvat arvostetun Cochrane-tutkijaverkoston katsaustutkimukseen, jossa yhdistettiin seitsemän laatukriteerit täyttävää mammografiatutkimusta, joihin oli osallistunut 39¿74-vuotiaita naisia. Yhteensä tutkimuksiin oli osallistunut 600 000 naista.

Analysoiduista tutkimuksista kolmessa osallistujien satunnaistaminen oli tehty mallikkaasti, ja niiden perusteella mammografiat eivät vähentäneet rintasyöpäkuolemia kolmentoista vuoden seurannan aikana. Loput neljä tutkimusta olivat menetelmällisesti hieman heikompia, mutta niissä rintasyöpäkuolemat vähentyivät 15 prosenttia mammografioiden ansiosta. Mammografiaan osallistuneille naisille tehtiin myös huomattavasti enemmän rintojen poistoleikkauksia sekä kyhmynpoistoja kuin naisille, jotka eivät osallistuneet mammografiaseulontoihin.

Tulosten perusteella mammografioiden voi olettaa pienentävän 39¿74-vuotiaiden naisten rintasyöpäkuolleisuutta 15 prosenttia ja lisäävän tarpeettomia hoitoja ja diagnooseja noin 30 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 2 000 mammografiaan kutsutusta naisesta yksi säästyy mammografian ansiosta rintasyöpäkuolemalta seuraavien kymmenen vuoden aikana, mutta samalla kymmenen tervettä naista joutuu syöpähoitoihin turhaan.

Katsauksen havainnot viittaavat siihen, ettei mammografiasta saatava hyöty ehkä ole niin suuri kuin on ajateltu. On kuitenkin mahdollista, että tulokseen on vaikuttanut tutkimuksiin osallistuneiden laaja ikähaitari. Aiempien tutkimusten perusteella mammografiat auttavat lähinnä yli 50-vuotiaita naisia, mutta tässä aineistossa mukana oli myös nelikymppisiä, joille seulontojen haitat saattavat olla hyötyjä suurempia.

Suomessa mammografiaan kutsutaan 50¿70-vuotiaat naiset joka toinen vuosi. Rintasyöpään sairastuu noin joka yhdeksäs nainen. Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä.

Uutispalvelu Duodecim
(Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;DOI:10.1002/14651858.CD001877.pub5)
http://summaries.cochrane.org/CD001877/screening-for-breast-cancer-with-mammography