Työttömyys suurentaa sydänriskejä

Uutispalvelu Duodecim
23.1.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Keski-iässä työttömäksi joutuvat miehet ovat ruotsalaistutkimuksen mukaan alttiita sairastumaan sepelvaltimotautiin. Työttömyys lisää monien muidenkin pitkäaikaissairauksien vaaraa, aiemmista tutkimuksista tiedetään.

Ruotsalaisten tulokset julkaistiin tieteellisessä Occupational & Environmental Medicine -lehdessä.

Tulosten perusteella työttömyyteen liittyy lähes 50 prosenttia suurempi riski sairastua sepelvaltimotautiin seuraavien kahdeksan vuoden aikana. Tämä havaitaan verrattuna työttömyydeltä välttyneisiin samanikäisiin.

Sepelvaltimotautiin sairastuneilla oli usein sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, mutta ne selittivät tulokset vain osin. Tutkijat uskovatkin, että työttömien sepelvaltimotautiriski voi olla somaattinen seuraus työttömyyden aiheuttamasta stressistä ja psyykkisestä ahdingosta.

Aiemmissa tutkimuksissa työttömyyden on havaittu lisäävän pitkäaikaissairauksien ja psyykkisten ongelmien riskiä. Myös itsemurhan vaara suurenee työttömyyden myötä.

Uutispalvelu Duodecim
(Occupational & Environmental Medicine 2014;doi:10.1136/oemed-2013-101721)
http://oem.bmj.com/content/early/2014/01/14/oemed-2013-101721.abstract