Yhdistelmälääkitys parempi aivohalvausten ehkäisyssä

Uutispalvelu Duodecim
5.2.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Aivohalvausten ehkäiseminen onnistuu todennäköisesti paremmin asetyylisalisyylihapon ja klopidogreelin yhdistelmällä kuin pelkällä asetyylisalisyylihapolla. Itävaltalaistutkimuksen tulos perustuu aikaisempien tutkimusten yhteisanalyysiin.

Tutkimustaan varten tutkijat kävivät läpi 22 tutkimusta, joihin yhteensä oli osallistunut yli 170 000 riskipotilasta. Kun aineistot yhdistettiin, tulokset osoittivat klopidogreelin ja asetyylisalisyylihapon yhdistelmän olevan noin viidenneksen tehokkaampi aivohalvausten ehkäisijä kuin asetyylisalisyylihapon yksistään. Lääkitykset eivät lisänneet aivoverenvuotojen riskiä.

Yhdistelmälääkitys vähensi myös aivohalvausten uusiutumisriskiä potilailla, jotka olivat jo sairastuneet aivoinfarktiin tai verenvuodosta johtuvaan aivohalvaukseen.

Tulostensa perusteella tutkijat pitävät yhdistelmälääkitystä varteenotettavana vaihtoehtona etenkin aivohalvausten uusiutumisen ehkäisyyn.

Tulokset julkaistiin tieteellisessä Stroke-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Stroke 2014;45:492 - 503)
http://stroke.ahajournals.org/content/45/2/492.abstract