Leikkauspotilaan eteisvärinä voi ennakoida aivoinfarktia

Uutispalvelu Duodecim
26.8.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Osa leikkauspotilaista kokee eteisvärinä-rytmihäiriöitä leikkauksen aikana tai pian sen jälkeen. Nämä ohimenevät eteisvärinät suurentavat aivohalvausten vaaraa lyhytaikaisesti, mutta tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan osalla potilaista aivohalvausriski voi jatkua pitkään.

Aiemmissa tutkimuksissa riskit on liitetty lähinnä sydänleikkauksiin, mutta nyt julkaistut tulokset osoittavat saman koskevan muitakin leikkaushoitoja. Eteisvärinää kokeneet sairastuivat aivoinfarktiin vuoden kuluttua leikkauksesta noin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin potilaat, joilla ei ollut eteisvärinää.

Myös sydänleikkauksessa olleet sairastuivat tavallista todennäköisemmin, jos heillä oli ollut leikkauseteisvärinää, mutta yhteys oli heikompi kuin muista syistä leikatuilla.

Yhdysvaltalaisten havainnot pitää varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat leikkauksen yhteydessä sattuvaan eteisvärinään liittyvän pitkäaikaisia terveysriskejä, jotka lääkärien tulisi huomioida potilaita hoitaessaan.

Tutkimuksessa käytettiin lähes 1,8 miljoonan potilaan terveystietoja vuosilta 2007¿2011. Vajaat 25 000 potilasta oli kärsinyt eteisvärinästä leikkauksen aikaan.

Tulokset julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton Jama-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2014;312:616¿622)
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1895248