Terveyserot kasvaneet myös Ruotsissa

Uutispalvelu Duodecim
10.9.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Suomalaisten terveyserot ovat kasvaneet jo vuosikymmenten ajan, mutta sama näyttäisi tapahtuneen myös Ruotsissa. Tuoreen tutkimuksen perusteella köyhien ja rikkaiden väliset terveyserot näkyvät entistä suurempina kuolleisuuseroina.

Terveyserojen kasvu ei ole ainutlaatuinen ilmiö Suomessa ja Ruotsissa, sillä samanlainen kehitys on havaittu monissa länsimaissa. Nyt julkaistut tulokset perustuvat rekisteritietoihin vuosilta 1990¿2007.

Rekisteritietojen analyysi osoitti varakkaimpien työikäisten ikävakioidun kuolleisuuden laskeneen selvästi enemmän kuin köyhimpien halki koko tarkasteluajanjakson.

Erot olivat erityisen suuria naisilla. Rikkaimpien naisten kuolleisuus laski huomattavasti, mutta köyhimpien päinvastoin hieman suureni. Miesten kuolleisuus väheni tulotasosta riippumatta, mutta köyhillä kehitys oli selvästi hitaampaa, mikä kasvatti tuloryhmien välisiä eroja.

Suomessa terveyserojen ja eriarvoisuuden kasvuun on kiinnitetty paljon huomiota ja sitä on yritetty ehkäistä jo pitkään. Silti kuolleisuuserot ovat kasvaneet. Suomessa köyhimpään viidennekseen kuuluvat miehet kuolevat noin 12 vuotta nuorempina ja naiset 7 vuotta nuorempina kuin varakkaimmat. Erot johtuvat elintavoista, mutta myös laajemmin elinoloista, koulutuksesta, työoloista ja monista muista hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista seikoista.

Tutkimus julkaistiin Journal of Epidemiology & Community Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Epidemiology & Community Health 2014;doi:10.1136/jech-2013-203619)
http://jech.bmj.com/content/early/2014/08/20/jech-2013-203619.abstract