Pitkää viikkoa painavat suuremmassa diabetesvaarassa

Uutispalvelu Duodecim
29.9.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Yli 55-tuntisia työviikkoja tekevät saattavat sairastua aikuistyypin diabetekseen muita herkemmin, tuore tutkimus osoittaa. Riski havaitaan kuitenkin vain pienipalkkaista ja fyysistä työtä tekevillä.

Professori Mika Kivimäen johdolla tehty tutkimus perustuu aikaisemmin julkaistujen ja julkaisemattomien tutkimusten aineistoihin, jotka koostuivat yli 220 000 aikuisen tiedoista.

Työviikon pituus ei liittynyt diabetesriskiin analyysissa, jossa ei huomioitu tehdyn työn luonnetta. Kun työn rasittavuus ja palkkataso huomioitiin, diabetesriskin kuitenkin havaittiin suurentuvan fyysistä ja pienipalkkaista työtä tekevillä. Yli 55-tuntisia työviikkoja tekevät sairastuivat seuraavien seitsemän vuoden aikana noin kolmanneksen todennäköisemmin kuin 35¿40-tuntia viikossa työskentelevät.

Tulokset eivät paljasta, miksi pitkä työviikko altistaa diabetekselle, mutta tulosten perusteella se ei johdu eroista työntekijöiden elintavoissa, iässä, sukupuolesta eikä mahdollisesta vuorotyöstä, joka on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty diabetesriskiin. Yksi mahdollinen selitys on vapaa-ajan ja unen puute. Pitkiä työpäiviä tekevät voivat myös olla taloudellisessa ahdingossa, joka myös vaikuttaa terveyteen.

Tulokset eivät myöskään kerro, miksi yhteyttä ei havaita hyväpalkkaisilla pitkiä työviikkoja tekevillä. Tämän vuoksi yhteyttä kannattaa tutkia vielä lisää.

Tutkimus julkaistiin Lancet Diabetes & Endocrinology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Diabetes & Endocrinology 2014;doi:10.1016/S2213-8587(14)70178-0 )
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2814%2970178-0/abstract