Sairaalakomplikaatiot yleisiä haurailla vanhuspotilailla

Uutispalvelu Duodecim
8.10.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Tapaturman vuoksi sairaalahoitoon joutuvat vanhukset ovat muita suuremmassa komplikaatioiden vaarassa, jos heidän fyysinen tilansa on jo valmiiksi heikentynyt. Iän myötä tapahtuva haurastuminen lisää myös riskiä menehtyä sairaalahoidon aikana, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa.

Fyysisesti hauraat vanhuspotilaat saivat sairaalahoidon aikana erilaisia sydän-, hengitys- ja muita komplikaatioita lähes kolme kertaa todennäköisemmin kuin parempikuntoiset potilaat, tulokset osoittivat. Sairaalahoidon aikana heistä myös useampi menehtyi tai joutui hoitokotiin sairaalasta päästyään.

Yhdysvaltalaisten tulokset laajentavat käsitystä fyysisen haurastumisen vaikutuksista iäkkäiden sairaalapotilaiden ennusteeseen ja voivat auttaa lääkäreitä tunnistamaan ketkä vanhuspotilaat todennäköisimmin tarvitsevat tarkempaa huolenpitoa ja seurantaa.

Tutkimus julkaistiin JAMA Surgery -lehdessä. Osana tutkimusta kaikki Arizonan yliopiston sairaalan tapaturmaosastolle tuodut iäkkäät potilaat arvioitiin ja heidän fyysinen toimintakykynsä selvitettiin ja pisteytettiin siihen kehitetyllä arviointimenetelmällä. Kahden vuoden aikana arvioitiin yhteensä 250 potilasta, joista hieman alle puolet oli fyysisesti hauraita.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA Surgery 2014;149:766¿772)
http://archsurg.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1879845#Abstract