Suuren tien varrella enemmän verenpaineongelmia

Uutispalvelu Duodecim
20.10.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan suurten teiden ja katujen varsilla asuvien verenpaine saattaa kohota herkemmin kuin rauhallisemmilla seuduilla asuvien. Mahdollisesti autoliikenteen melu ja päästöt selittävät yhteyden.

Tulokset julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä, ja niiden perusteella alle sadan metrin päässä suuresta tiestä asuvilla on verenpaineongelmia noin viidenneksen todennäköisemmin kuin kilometrin päässä lähimmästä suuresta tiestä asuvilla.

Yhteyttä eivät selittäneet tutkittavien koulutus- tai tulotaso, elintavat, ikä eivätkä myöskään erot asuinalueiden ruokatarjonnassa. Tämä viittaa siihen, että yksilöiden välisten erojen sijaan asuinpaikkojen erot vaikuttavat nyt havaittuun yhteyteen. Suurten teiden lähettyvillä asuvat altistuvat esimerkiksi melulle ja ilmansaasteille, jotka kummatkin on liitetty verenpaineen ja sydänriskien kohoamiseen.

Tutkimukseen osallistui 5 400 San Diegossa asuvaa vaihdevuodet ylittänyttä naista.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of the American Heart Association 2014;doi:10.1161/JAHA.113.000727)
http://jaha.ahajournals.org/content/3/5/e000727.abstract