Keski-iän elintavat vaikuttavat toimintakykyyn eläkeiässä

Uutispalvelu Duodecim
22.10.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Iän myötä ihmisen keho heikkenee ja liikkuminen vaikeutuu, mutta muutos on todennäköisesti vähäisempi henkilöillä, jotka noudattavat terveellisiä elintapoja jo keski-iässä. Tuoreen tutkimuksen mukaan tärkeintä on pysyä liikkeellä ja syödä terveellisesti.

Seuraamalla 5 600 tutkimuksen alussa 49-vuotiasta miestä ja naista noin 67-vuotiaiksi tutkijat havaitsivat kävelykyvyn säilyvän parhaiten niillä, jotka keski-iässä olivat liikkuneet riittävästi ja syöneet päivittäin kasviksia ja hedelmiä. Tupakointi ja alkoholiongelmat ennustivat heikompaa toimintakykyä, tulokset osoittivat, mutta eivät yhtä vahvasti kuin vähäinen liikunta ja epäterveellinen ruokavalio.

Elintavat arvioitiin tutkimuksen alussa sekä 2¿3 kertaa seurannan aikana. Ruokavaliota pidettiin epäterveellisenä, jos henkilö söi kasviksia ja hedelmiä vähemmän kuin kahdesti päivässä. Liikuntaa pidettiin liian vähäisenä, kun henkilö harrasti kohtalaista tai raskasta liikuntaa alle tunnin viikossa.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin lääketieteellisessä Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of the American Geriatrics Society 2014;DOI:10.1111/jgs.13071)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.13071/abstract