Keskosuus nostaa tyttöjen verenpainetta ja lisää poikien kolesteroliongelmia

Uutispalvelu Duodecim
22.10.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Keskosena ja etenkin pienenä keskosena syntyneet ovat muita alttiimpia sairastumaan sydän- ja verisuonitauteihin. Tuoreen suomalaistutkimuksen perusteella tyttöjen ja poikien riskien taustalla saattaa kuitenkin olla eri tekijät.

Suomalaisten tulokset julkaistiin arvostetussa Pediatrics-lehdessä, ja niiden perusteella keskosuus lisää tytöillä etenkin verenpaineen kohoamista ja pojilla kolesteroliongelmia. Vaikutukset ovat sitä voimakkaammat mitä pienempänä lapsi on syntynyt, mutta jonkinlainen yhteys havaitaan myös vain lievästi ennenaikaisena syntyneillä.

Ennen 34. raskausviikkoa syntyneiden tyttöjen systolinen verenpaine oli keskimäärin 6,7 mmHg ja diastolinen verenpaine 3,5 mmHg korkeampi kuin täysiaikaisena syntyneiden. Pojilla vastaava ennenaikaisuus liittyi 7 prosenttia korkeampaan kokonaiskolesteroliin sekä 12 prosenttia korkeampaan LDL-kolesterolin ja apolipoproteiini B:n pitoisuuteen.

Tulokset vahvistavat näyttöä keskosuuteen liittyvistä pitkäaikaisista terveysriskeistä, mutta myös osoittavat niiden ulottuvan lievästi ennenaikaisiin lapsiin. Lievästi ennenaikaisten riskit ovat tosin selvästi pienempiä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin 6 600 pohjoissuomalaisen kuusitoistavuotiaan terveystietoja, jotka oli kerätty osana Pohjois-Suomen syntymäkohortti -tutkimusta.

Uutispalvelu Duodecim
(Pediatrics 2014;DOI:10.1542/peds.2013-4186)
http://pediatrics.aappublications.org/content/134/4/e1072.abstract