Aivohalvaukset tappavampia köyhille

Uutispalvelu Duodecim
28.11.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Pienituloiset sairastuvat aivohalvauksiin varakkaita todennäköisemmin. Sairastuttuaan he myös kuolevat todennäköisemmin kuin rikkaat, tuore tanskalaistutkimus osoittaa.

Tutkimustaan varten tutkijat hankkivat rekisteritiedot kaikista vuosina 2003¿2012 aivohalvauksen vuoksi sairaalahoitoon joutuneista tanskalaisista yli 40-vuotiaista. Kuolleisuus- ja tulotiedot oli saatavissa 57 000 potilaalta.

Kun potilaiden kuolleisuus selvitettiin keskimäärin kolmen vuoden ajalta, pienituloisten riski menehtyä aivohalvaukseen oli noin kolmanneksen suurempi kuin rikkaiden potilaiden. Samanlainen, mutta heikompi yhteys havaittiin tarkastellessa potilaiden koulutustasoa.

Varakkuus ja koulutus eivät suojanneet kuolemilta, jotka sattuivat kuukauden sisällä aivohalvauksesta.

Suomessa köyhimpään viidennekseen kuuluvat miehet kuolevat noin 12 vuotta nuorempina ja naiset 7 vuotta nuorempina kuin varakkaimmat. Erot johtuvat elintavoista, mutta myös laajemmin elinoloista, koulutuksesta, työoloista ja monista muista hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista seikoista. Suomessa varakkaat mm. käyttävät terveydenhuollon palveluita pienituloisia enemmän, vaikka ovat yleensä heitä terveempiä.

Tulokset julkaistiin lääketieteellisessä Stroke-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Stroke 2014;45:3556¿3560)
http://stroke.ahajournals.org/content/45/12/3556.abstract