Yhdysvaltalaiseläkeläiset käyttävät liikaa rauhoittavia lääkkeitä

Uutispalvelu Duodecim
23.12.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Yhdysvaltalaiseläkeläisiä liikalääkitään rauhoittavilla bentsodiatsepiini-lääkkeillä, vaikka niiden pitkäaikainen käyttö on haitallista. Sama on havaittu myös Suomessa. Bentsodiatsepiineilla hoidetaan mm. uniongelmia ja ahdistuneisuutta.

Tutkijat selvittivät bentsodiatsepiinien käyttöä rekisterien avulla ja havaitsivat lääkitykset paljon yleisemmiksi yli 65-vuotiailla kuin nuoremmilla. Yli 65-vuotiaista melkein joka kymmenes oli saanut bentsodiatsepiini-reseptin, kun esimerkiksi 30¿50-vuotiaista lääkityksellä oli vain joka kahdeskymmenes.

Valtaosa lääkityksistä oli muiden kuin psykiatrien määräämiä ja etenkin tämä koski iäkkäitä potilaita.

Iäkkäiden lääkitykset olivat myös useammin pitkiä, jolloin bentsodiatsepiinien haitat, kuten kognitiivisten mielentoimintojen heikentyminen ja riippuvuus, ovat todennäköisempiä. Lääkitykset olivat myös selvästi yleisempiä naisilla kuin miehillä, tulokset osoittivat.

Tilanne on hyvin samanlainen Suomessa. Lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettuja rauhoittavia lääkkeitä käytetään usein vuosikausia, vaikka niiden haitat iäkkäille tunnetaan hyvin. Monet iäkkäät potilaat syövät myös useita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä samanaikaisesti, mikä lisää ongelmia entisestään.

Tutkimus julkaistiin Jama Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Psychiatry 2014;doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.1763)
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2019955#Abstract