Hyvä kunto ehkäisee verenpainetautia ylipainosta huolimatta

Uutispalvelu Duodecim
15.1.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Hyvässä fyysisessä kunnossa olevat säästyvät verenpainetaudilta muita todennäköisemmin, vaikka heille olisi kertynyt liikakiloja. Myöskään ikä ei poista hyvän kunnon suomaa suojaa.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa 57 000 miehen ja naisen fyysinen kunto testattiin vuosina 1991¿2009. Osallistujat olivat keskimäärin 53-vuotiaita ja heistä 8 000 sairastui verenpainetautiin runsaan nelivuotisen seurannan aikana.

Tulokset osoittivat ensinnäkin, että hyvässä fyysisessä kunnossa olevista selvästi harvemman verenpaine oli koholla tutkimuksen alussa. Lisäksi heidän riskinsä sairastua verenpainetautiin seurannan aikana oli noin viidenneksen pienempi kuin huonokuntoisimpien.

Liikuntaan ja hyvään fyysiseen kuntoon liitetty suojavaikutus säilyi senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin mm. osallistujien ikä, paino ja mahdollinen diabetes.

Tulokset eivät osoita, miksi hyvä fyysinen kunto suojaa verenpainetaudilta, mutta aiempien tutkimusten perusteella vaikutusmekanismeja on monia.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of the American Heart Association 2014;DOI:10.1161/JAHA.114.001268)
http://jaha.ahajournals.org/content/3/6/e001268.abstract