ADHD lyhentää elinikää ¿ lisää etenkin onnettomuuskuolemia

Uutispalvelu Duodecim
27.2.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

ADHD-tarkkaavaisuushäiriötä potevat kuolevat alle kolmekymppisinä noin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin muut. Varsinkin onnettomuuksista johtuvat kuolemat ovat heillä tavallista yleisempiä.

Arvostetussa Lancet-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat kahden miljoonan tanskalaisen rekisteritietoihin. Osana tutkimusta heitä seurattiin yksivuotiaasta 32-vuotiaaksi. Seurantavuosina heistä 32 000 sai ADHD-diagnoosin.

ADHD-diagnoosin saaneet kuolivat alle 32-vuotiaana noin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin terveet verrokit, analyysi osoitti. Suurin osa kuolemista oli ulkoisista syistä johtuvia ja etenkin onnettomuuksia.

Suurinta kuolleisuus oli potilailla, joiden ADHD oli diagnosoitu vasta aikuisiässä. Yllätyksekseen tutkijat havaitsivat myös tyttöjen ja naisten kuolleisuuden suuremmaksi kuin poikien ja miesten. Myös käytöshäiriöitä ja päihdeongelmia ja ADHD:ta samanaikaisesti potevien kuolleisuus oli suurta, mutta ne eivät selittäneet ADHD-potilaiden kuolleisuutta kokonaan.

Tanskalaisten tulokset osoittavat ADHD-potilaiden kuolevan nuorina selvästi todennäköisemmin kuin muiden samanikäisten. Vaikka kaksinkertainen riski kuulostaa suurelta, käytännössä se ei ole hirvittävän suuri ja varhaisen diagnosoinnin ja hoidon ansiosta todennäköisesti vielä pienempi.

Suomessa ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on noin viidellä lapsella sadasta, mutta lievempi oireilu on selvästi yleisempää. Häiriön keskeiset oireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Suurella osalla oireet jatkuvat läpi elämän, ja noin 2¿3 sadasta täyttää ADHD:n kriteerit aikuisenakin.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2015;DOI:10.1016/S0140-6736(14)61684-6)
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61684-6/abstract