Verenpainelääkitys vähentää diabeetikon sydänriskejä ja silmävaivoja

Uutispalvelu Duodecim
5.3.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Aikuistyypin diabetesta potevat ovat sairautensa vuoksi alttiita sairastumaan mm. sydän- ja verisuonitauteihin, mutta tuota riskiä voi tehokkaasti pienentää verenpainelääkityksellä. Tuoreen meta-analyysitutkimuksen perusteella samalla pienenee myös riski sairastua verkkokalvosairauteen ja munuaisvaivoihin.

Tulokset perustuvat 40 suuren satunnaistetun tutkimuksen aineistoihin, jotka koostuivat yhteensä yli sadantuhannen potilaan seurantatiedoista. Tutkimuksissa selvitettiin verenpainelääkitysten vaikutuksia aikuistyypin diabeetikoiden terveysriskeihin.

Tutkimus osoitti jokaisen 10 mmHg:n pudotuksen systolisessa verenpaineessa pienentävän 13 prosentilla riskiä sairastua sydänoireisiin, sepelvaltimotautiin, verkkokalvosairauteen eli retinopatiaan sekä munuaisongelmiin viittaavaan albuminuriaan. Aivohalvausriski pienenee lähes 30 prosenttia. Myös riski menehtyä tutkimusten seuranta-aikoina pieneni mitä paremmin verenpainetta saatiin laskettua.

Verenpaineen alentamiseen liitetyt hyödyt olivat suurimmat potilailla, joiden systolinen verenpaine oli yli 140 mmHg lääkityksen alkaessa.

Samanlaisiin tuloksiin on päädytty aikaisemminkin, mutta tulokset vahvistavat näyttöä entisestään. Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton Jama-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2015;313:603¿615)
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2108887#Abstract