Sydänriskitekijät yhteydessä MS-potilaan aivomuutoksiin

Uutispalvelu Duodecim
17.3.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

MS-tautiin kuuluvat aivomuutokset saattavat pahentua tai edetä nopeammin potilailla, joilla on korkea verenpaine tai muita sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Tulosten perusteella sydänriskitekijät ovat MS-potilailla myös yleisempiä kuin terveillä.

Yhdysvaltalaistutkimuksen tulokset perustuvat 550 MS-tautia eli multippeliskleroosia sairastavan ja 175 terveen verrokin tutkimuksiin ja aivokuvauksiin. Potilaat sairastivat useita MS-taudin eri muotoja.

Tulokset osoittivat sydän- ja verisuonitautien riskitekijät selvästi yleisemmiksi potilailla kuin verrokeilla. Noin 50 prosentilla potilaista oli vähintään kaksi riskitekijää, kun verrokeista niin oli 36 prosentilla. Vähintään kolme eri riskitekijää todettiin 19 prosentilla potilaista ja vain 9 prosentilla verrokeista. Etenkin tupakointi ja korkea verenpaine olivat yleisiä MS-potilaiden riskitekijöitä.

Kun tutkijat seuraavaksi tarkastelivat MS-potilaiden aivokuvia, he havaitsivat sydänriskitekijöiden liittyvän myös MS-tautiin kuuluviin aivomuutoksiin. Aivomuutoksia löydettiin enemmän potilailta, joilla oli korkea verenpaine tai jotka sairastivat jo sydänsairauksia, tupakoivat tai olivat ylipainoisia. Yhteydet havaittiin riippumatta potilaiden iästä, sukupuolesta tai MS-taudin kestosta ja hoidoista.

Tutkimuksessa kuvatut aivomuutokset on aiemmin yhdistetty MS-taudin oireisiin ja etenemiseen, mutta on silti epävarmaa näkyvätkö aivokuvauksissa todetut erot myös potilaiden oireissa. Tämän vuoksi tuloksia on hyvä tulkita varovasti.

MS-tautia eli multippeliskleroosia sairastaa noin 7 000 suomalaista. Tautia sairastavan keskushermostossa tapahtuu muutoksia, jotka aiheuttavat mm. halvauksia raajoissa, tuntoaistin, puheen ja näön häiriintymistä sekä kävelyvaikeuksia, uupumusta ja pahoinvointia.

Tutkimus julkaistiin Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2015;DOI:10.1136/jnnp-2014-310051)
http://jnnp.bmj.com/content/early/2015/02/26/jnnp-2014-310051.abstract