Psykoosilääkkeet ehkä luultua vaarallisempia dementiapotilaille

Uutispalvelu Duodecim
20.3.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Dementiaa sairastavien sekavuuskohtauksia ja aggressioita hillitään usein psykoosilääkkeillä, mutta lääkkeisiin liittyy paljon haittavaikutuksia. Vakavimmillaan psykoosilääkitykset voivat myös suurentaa dementiapotilaiden kuolleisuutta, tuore yhdysvaltalaistutkimus vahvistaa.

Yhdysvaltalaisten tulokset ovat huolestuttavia, sillä vaikka psykoosilääkitykset on yhdistetty dementikkojen kuolleisuuteen aiemminkin, nyt julkaistut tulokset viittaavat vaikutuksen olevan luultua suurempi. Riskit myös suurentuvat annosten kasvaessa.
¿
Verrattuna verrokkeihin, jotka eivät olleet lääkityksillä, dementiapotilaan riski menehtyä puolen vuoden sisällä oli selvästi suurempi, jos he saivat psykoosilääkkeisiin lukeutuvaa haloperidolia tai risperidonia. Hoitamalla 27 potilasta näillä lääkkeillä aiheutuu yksi kuolema, tutkijat laskivat.

Myös olantsapiinin ja ketiapiinin käyttö liittyi suurempaan kuolleisuuteen, mutta vaikutus ei ollut yhtä suuri. Olantsapiinia saaneista menehtyi noin joka 40 potilas ja ketiapiinia saaneista joka 50 potilas.

Analyysi osoitti psykoosilääkkeillä hoidettujen kuolleisuusriskin suurentuneeksi myös verrattuna potilaisiin, jotka saivat masennuslääkkeitä. Tällöinkin suurimmat ja huomattavat vaarat liittyivät haloperidoliin. Myös masennuslääkitykset suurensivat riskiä menehtyä puolen vuoden sisällä, mutta riski oli pieni.

Psykoosilääkitysten lisäksi moni muukin seikka on voinut vaikuttaa nyt saatuihin tuloksiin, mutta psykoosilääkitysten haittavaikutukset iäkkäille ja dementiaa sairastaville on havaittu aiemminkin. Kyseisten lääkkeiden ja etenkin haloperidolin käytössä pitäisikin olla varovainen ja punnita hoidon haitat ja hyödyt tarkoin ennen kuin niitä määrätään dementiaa sairastaville.

Suomessa vanhusten ongelmana ovat myös muut keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet kuten rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet, joiden käyttö usein jatkuu pitempään kuin olisi hyvä. Usein vanhusten lääkitykset myös kasaantuvat, jolloin niiden haitat ja vahingolliset yhteisvaikutukset lisääntyvät.

Tutkimus julkaistiin Jama Psyhiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Psychiatry 2015;DOI:10.1001/jamapsychiatry.2014.3018)
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2203833#Abstract