Pitkään imetetyistä tulee fiksuja menestyjiä

Uutispalvelu Duodecim
26.3.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Rintaruokinnalla pitkään olleet saattavat aikuisena olla muita älykkäämpiä, koulutetumpia ja paremmin palkattuja, tuore brasilialaistutkimus osoittaa. Imetys on aiemminkin yhdistetty lapsen älylliseen kehitykseen, mutta epäselvempää on ollut näkyykö yhteys myös aikuisiässä.

Brasilialaisten tutkimuksessa 3 500 vuonna 1982 syntynyttä lasta seurattiin kolmekymppiseksi saakka, jolloin heille tehtiin älykkyystestit ja muita selvityksiä.

Kun tiedot älykkyystestien tuloksista ja osallistujien tulo- ja koulutustasosta yhdistettiin äideiltä kerättyihin tietoihin imetyksen kestosta, pitkään imetettyjen havaittiin menestyneen parhaiten. Yhteys voimistui mitä pitempään imetys oli jatkunut.

Suurimmillaan erot olivat ääripäissä. Verrattuna alle kuukauden imetettyihin yli vuoden pääasiassa rintaruokinnalla olleet saivat 30-vuotiaana parempia tuloksia älykkyystestissä, heidän tulonsa olivat selvästi suuremmat ja he olivat myös kouluttautuneet pitemmälle. Analyysin perusteella korkeammat tulot johtuivat pitkälti suuremmasta älykkyydestä, tutkijat kirjoittavat.

Tieto imetyksen hyödyistä oli 1980-luvulla vielä vähäistä Brasiliassa, joten pitkään lapsiaan imettävät eivät olleet muita terveystietoisempia tai paremmassa sosiaalisessa ja taloudellisessa asemassa. On silti mahdollista, että moni tässä tutkimuksessa huomiotta jäänyt seikka on vaikuttanut tuloksiin. Se, että imetyksen ja älykkyyden yhteys näkyy vielä aikuisiässä, viittaa kuitenkin biologiseen mekanismiin. Todennäköinen selitys on rintamaidon sisältämät rasvahapot, jotka ovat tärkeitä aivojen kehitykselle.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Lancet Global Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Global Health 2015;3:e199¿205)
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X%2815%2970002-1/abstract