Verenpaineen liika alentaminen haitaksi muistisairaalle vanhukselle

Uutispalvelu Duodecim
7.4.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Muistisairauksia potevien verenpainetta ei välttämättä kannattaisi alentaa liian innokkaasti. Tuoreen italialaistutkimuksen perusteella se saattaa nopeuttaa oireiden etenemistä.

Tutkimukseen osallistui 170 dementiaa tai sitä lievempää kognitiivisten mielentoimintojen heikentymää potevaa vanhusta.

Kun osallistujat ryhmiteltiin verenpainetasojen perusteella, muistiongelmien havaittiin heikkenevän nopeinten ryhmässä, jonka verenpaine oli alhaisin. Ongelmia ilmaantui, kun päiväaikainen systolinen verenpaine oli alle 128 mmHg, mutta vain osallistujille, jotka olivat verenpainelääkityksellä.

Nuorilla ja keski-ikäisillä alle 128 mmHg olisi hyvää tasoa, mutta iän myötä korkeaan verenpaineeseen liittyvät terveysriskit pienentyvät ja alhainen verenpaine voi muuttua ongelmaksi. Tulokset kannustavat lääkäreitä olemaan maltillisia hoitaessaan muistisairaiden potilaidensa verenpainetta.

Tulokset julkaistiin Jama Internal Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Internal Medicine 2015;DOI:10.1001/jamainternmed.2014.8164)
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2173093#Abstract