Ennenaikaisena syntyvillä muita useammin kehitysviivästymiä

Uutispalvelu Duodecim
30.4.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Ennenaikaisena syntyvillä lapsilla on tavallista todennäköisemmin erilaisia kehityksen viivästymiä, tuore tutkimus osoittaa. Viivästymät havaitaan 8¿18 kuukauden iässä.

Kehitysviivästymällä tarkoitetaan esimerkiksi puheen tai muun lapsen ikäkaudelle ominaisen taidon viivästymistä.

Chileläistutkijoiden tutkimus perustuu 1 700 lapsen tutkimuksiin ja niiden perusteella kehitysviivästymät ovat sitä todennäköisempiä mitä ennenaikaisemmin lapsi syntyy. Verrattuna täysiaikaisena syntyvään vain hieman ennen laskettua aikaa syntyvällä on kehitysviivästymiä puolitoista kertaa todennäköisemmin ja selvästi ennenaikaisena eli noin raskausviikoilla 31¿34 syntyvillä kolme kertaa todennäköisemmin.

Tulokset osoittavat ennenaikaisena syntyvien kehityksen jäävän tavallista useammin jälkeen ikäkaudelle tyypillisestä kehitystahdista. Tulokset eivät tosin kerro ovatko nyt havaitut kehityksen viivästymät ohimeneviä tai pystyykö niitä ehkäisemään tai vähentämään.

Tutkimus julkaistiin Pediatrics-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Pediatrics 2015;135:e835¿e841)
http://pediatrics.aappublications.org/content/135/4/e835.abstract