Kiusaaminen altistaa mielenterveysongelmille

Uutispalvelu Duodecim
5.5.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Lapsena kiusaamisen uhriksi joutuvat sairastuvat aikuisena mielenterveysongelmiin selvästi muita todennäköisemmin. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan kiusattujen ongelmat ovat jopa pahempia kuin vanhempiensa fyysisen tai psyykkisen kaltoinkohtelun uhriksi joutuvien.

Yhdysvaltalaisten tulokset perustuvat kahden eri tutkimuksen aineistoihin, jotka koostuivat yhteensä 5 300 lapsen ja perheen tiedoista.

Tulokset osoittivat, että verrattuna kaltoinkohtelua kokeneisiin ahdistuneisuus, masennus ja itsetuhoisuus olivat aikuisiässä yleisempiä osallistujilla, joita oli kiusattu lapsena tai nuorena. Eniten mielenterveysongelmia oli kuitenkin niillä, jotka olivat joutuneet sekä kaltoinkohtelun että kiusaamisen uhreiksi.

Kiusaamisen jättämät psyykkiset vammat jatkuvat usein koko elämän ja ulottuvat hyvin monille elämän alueille, aiemmista tutkimuksista tiedetään. Kiusaamisen uhreilla on mielenterveysongelmien lisäksi mm. taloudellisia ongelmia sekä vaikeuksia solmia ihmissuhteita.

Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Psychiatry 2015;DOI:10.1016/S2215-0366(15)00165-0)
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2815%2900165-0/abstract