Elämä pitenee mitä enemmän juoksee

Uutispalvelu Duodecim
11.5.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Paljon liikuntaa harrastavat elävät usein pitemmän elämän kuin liikuntaa välttelevät. Tuoreen australialaistutkimuksen perusteella tämä koskee etenkin fyysisesti raskasta ja uuvuttavaa liikuntaa harrastavia.

Australialaisten tulokset julkaistiin Jama Internal Medicine -lehdessä, ja niiden perusteella yhteys on selvä ja voimistuu mitä enemmän ja intensiivisemmin henkilö liikkuu.

Kun liikuntaa vieroksuvista 8 prosenttia kuoli seitsemän seurantavuoden aikana, liikuntaa 10¿150 minuuttia viikoittain harrastavista menehtyi vain 5 prosenttia ja 150¿300 minuuttia tai enemmän harrastavista vain noin 3 prosenttia.

Liikuntaa harrastavien kesken oli myös eroja riippuen siitä, miten intensiivisiä liikuntamuotoja he suosivat. Fyysisesti rankkoja lajeja suosivista menehtyi vain 2 prosenttia. Rankoiksi harrastuksiksi lasketaan esimerkiksi juoksu tai jalkapallo ja kevyemmiksi, ns. kohtalaisen raskaiksi esimerkiksi reipas kävely ja tanssi.

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia. Tosin on myös näyttöä siitä, että erittäin kova fyysinen harjoittelu voi vuosia jatkuessa altistaa myös sydänoireille. Riskit ovat kuitenkin hyötyjä huomattavasti pienempiä valtaosalle ihmisistä.

Tutkimukseen osallistui runsaat 200 000 miestä ja naista, jotka olivat 45¿75-vuotiaita seitsemänvuotisen seurannan alkaessa.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Internal Medicine 2015;DOI:10.1001/jamainternmed.2015.0541)
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2212268