Pitkää viikkoa painavat suurentuneessa aivohalvausvaarassa

Uutispalvelu Duodecim
21.8.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Yli 50-tuntisia työviikkoja tekevät ovat tavallista suuremmassa vaarassa sairastua aivohalvaukseen sekä mahdollisesti myös sepelvaltimotautiin. Riski on sitä suurempi mitä pitemmiksi työpäivät venyvät, tuore tutkimus osoittaa. Tutkimusta veti tutkimusprofessori Mika Kivimäki Työterveyslaitoksesta.

Tutkimuksen perusteella yli 50-tuntisia työviikkoja työskentelevät sairastuvat aivohalvaukseen noin 30 prosenttia todennäköisemmin kuin 35¿40-tuntisia työviikkoja tekevät. Heidän sepelvaltimotautiriskinsä on puolestaan noin 13 prosenttia suurempi kuin normipituisia työpäiviä työskentelevien.

Yhteys todennäköisesti selittyy paljon töitä tekevien elintavoilla tai stressillä, mutta tällä aineistolla mekanismia ei voinut selvittää. Pitkiä työpäiviä ja ylitöitä tekevien olisi silti hyvä huomioida tulokset ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä pienentämään sairastumisriskiään. Hyviä keinoja ovat mm. liikunta, terveellinen ja monipuolinen ruokavalio, savuttomuus ja kohtuus alkoholinkäytössä.

Tulokset julkaistiin Lancet-lehdessä, ja ne perustuvat 25 tutkimuksen ja yli 600 000 osallistujan tietoihin. Osallistujia seurattiin keskimäärin kahdeksan vuoden ajan.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2015;DOI:10.1016/s0140-6736(15)60295-1)
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2960295-1/abstract