Osa syöpäpotilaiden kuolleisuudesta johtuu muista vakavista sairauksista

Uutispalvelu Duodecim
16.9.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Brittitutkimuksen mukaan noin joka kahdeskymmenes syöpäpotilas joutuu tehohoitoon vakavan sairauden takia kahden vuoden sisällä syöpädiagnoosistaan. Moni potilas myös menehtyy sairaalahoidon aikana, mikä osaltaan selittää syöpäpotilaiden kuolleisuutta.

Jama Oncology -lehden julkaisema tutkimus perustuu lähes 120 000 syöpäpotilaan rekisteritietoihin vuosilta 2000¿2009. Potilaat olivat keskimäärin 69-vuotiaita ja heistä runsaat 5 prosenttia joutui tehohoitoon vakavan sairauden takia kahden vuoden sisällä syöpädiagnoosista.

Sairastumisriski oli suuri etenkin iäkkäillä potilailla, mutta eroja havaittiin myös eri syöpätyyppeihin sairastuneiden välillä. Eniten sairastui ja tehohoitoon joutui suolistosyöpiin sairastuneita. Heistä joka kuudes sairastui vakavasti kahden vuoden sisällä syöpädiagnoosista. Pienimmässä sairastumisvaarassa olivat rintasyöpäpotilaat, joista sairastui harvempi kuin yksi sadasta.

Tulosten perusteella syöpäpotilaista joka neljäs menehtyi sairaalahoidon ja joka seitsemäs tehohoidon aikana. Riski menehtyä oli suurin kiireellisesti hoitoon joutuneilla.

Suomalaisista joka kolmas sairastuu syöpään jossain elämänsä vaiheessa, mutta tehostuneiden hoitojen ansiosta entistä useampi paranee syövästä kokonaan. Nyt julkaistut tulokset kuitenkin osoittavat, että myös muut vakavat sairaudet osaltaan vaikuttavat syöpäpotilaiden selviytymiseen.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Oncology 2015;DOI:10.1001/jamaoncol.2015.2855)
http://oncology.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2430475#Abstract