Aspiriinilääkityksestä ei haittaa muttei välttämättä hyötyäkään sydänleikkauspotilaille

Uutispalvelu Duodecim
2.3.2016
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Sepelvaltimotautia sairastavat saavat usein aspiriinia tai muita asetyylisalisyylihappoa sisältäviä lääkkeitä sydänoireiden ehkäisyyn, mutta lääkityksen on pelätty lisäävän verenvuotoriskiä potilailla, jotka joutuvat sepelvaltimoleikkaukseen. Tämän vuoksi lääkitys usein keskeytetään ennen leikkausta.

Tuoreen tutkimuksen perusteella lääkitystä voisi kuitenkin todennäköisesti jatkaa ilman verenvuotoriskin suurentumista. Toisaalta lääkitys ei tulosten perusteella pienennä leikkauksenjälkeistä kuolleisuutta eikä sydäninfarktien eikä aivoverenkiertohäiriöiden tai muiden komplikaatioiden riskiä.

Tulokset perustuvat runsaan 2 000 sepelvaltimoleikkaukseen määrätyn sepelvaltimotautipotilaan 30-päiväiseen seurantaan. Potilaat satunnaistettiin saamaan ennen leikkausta 100 mg asetyylisalisyylihappoa tai lumelääkettä.

Havainnot viittaavat siihen, ettei asetyylisalisyylihaposta ole sepelvaltimoleikkauspotilaille suurta haittaa, muttei myöskään hyötyä. Tutkimus jättää silti auki monia mahdollisuuksia. Käytetty 100 mg:n annos oli hyvin pieni. Onkin mahdollista, että suuremmilla annoksilla verenvuotoriski suurenee. Merkittävä osa potilaista sai myös verenvuotoa hillitseviä lääkkeitä, mikä voi selittää tuloksia.

Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicinessä.

Uutispalvelu Duodecim
(New England Journal of Medicine 2016;374:728–737)
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1507688#t=abstract