Kaikki masennus ei suurenna dementian vaaraa

Uutispalvelu Duodecim
4.8.2016
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Masennus voi altistaa iäkkäät potilaat dementialle, mutta tuoreen hollantilaistutkimuksen perusteella riski ei välttämättä koske kaikkia masennusta potevia. Tutkimuksessa yhteys havaittiin vain potilailla, joiden masennusoireet pahenivat seurannan aikana.

Hollantilaisten havainto on kiintoisa, sillä yleensä tutkimuksissa masennus määritellään vain kerran, jolloin mahdolliset oireiden muutokset eivät tule esiin. Nyt julkaistussa tutkimuksessa potilaiden masennusoireita ja dementiaa selviteltiin kuitenkin kolmesti kymmenvuotisen seurannan aikana. Tutkimukseen osallistui 3 300 keskimäärin 75-vuotiasta miestä ja naista.

Seurannan aikana osalla potilaista masennusoireet pysyivät vähäisinä, osalla ne vähentyivät, osalla uusiutuivat ja osalla pysyivät korkeina koko tutkimuksen ajan. Kuitenkin ainoa ryhmä, jolla havaittiin suurentunut dementiariski, oli potilaat, joiden masennusoireet lisääntyivät tasaisesti seurannan aikana. Heidän riskinsä sairastua dementiaan oli noin 40 prosenttia suurempi kuin osallistujien, joiden masennusoireet pysyivät vähäisinä.

Tulokset on hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat vahvasti siihen, että kaikki masennus ei automaattisesti suurenna riskiä sairastua dementiaan. Tutkijat pitävät myös mahdollisena, että lisääntyvät masennusoireet voivat olla kehittymässä olevan dementian ensioireita.

Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Psychiatry 2016;7:628–635)
http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366(16)00097-3