Raskaudenaikainen masennuslääkitys saattaa haitata lapsen kielellistä kehitystä

Uutiset
12.12.2016
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Kielelliset ja puheen kehityshäiriöt ovat jonkin verran yleisempiä lapsilla, joiden äidit ovat käyttäneet serotoniinin takaisinoton estäjiä raskauden aikana. SSRI-serotoniinilääkkeitä käytetään masennuksen hoitoon.

Suomalaisaineistoon perustuvien havaintojen perusteella puheen ja kielen ongelmat ovat noin 40 prosenttia yleisempiä lapsilla, joiden äidit käyttävät SSRI-lääkkeitä raskauden aikana. Tämä havaittiin varsinkin, kun äiti oli lunastanut vähintään kaksi reseptiä raskauden aikana, mikä viittaa jatkuvaan ja suurempaan altistukseen.

SSRI-lääkkeisiin liitetty vaikutus havaittiin verrattuna äiteihin, jotka eivät sairastaneet masennusta, mutta myös verrattuna masentuneisiin äiteihin, jotka eivät käyttäneet SSRI-lääkkeitä raskauden aikana. Näin ollen vaikutus ei todennäköisesti johtunut masennuksesta. On silti mahdollista, että lääkkeitä raskauden aikana tarvitsevien masennus on tavallista vakavampioireinen, mikä saattaa vaikuttaa yhteyteen.

Tulokset viittaavat raskaudenaikaisen SSRI-lääkityksen voivan haitata lasten puheen ja kielellisten kykyjen kehitystä, mutta käytännössä riski ei välttämättä ole kovin suuri. Lääkitysten riskit pitää myös suhteuttaa niiden hyötyihin, sillä hoitamaton masennus voi vaarantaa raskauden. Raskaana olevien kannattaisikin keskustella lääkityksen hyödyistä ja mahdollisista haitoista lääkärinsä kanssa.

Tutkimus julkaistiin JAMA Psychiatry -lehdessä. Tutkijoilla oli käytössään 850 000 raskaana olevan naisen ja heille syntyneiden lasten rekisteritietoja vuosilta 1996–2010. Lopulliseen tutkimusryhmään kuului 56 000 lasta, joista 16 000 altistui SSRI-lääkkeille raskauden aikana.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA Psychiatry 2016;DOI:10.1001/jamapsychiatry.2016.2594)
http://dx.doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2016.2594