Lisää näyttöä ilmansaasteiden ja aivoverenkiertohäiriöiden yhteydestä

Uutiset
24.5.2017
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Pitkäaikainen altistuminen hengitysilman suurille pienhiukkaspitoisuuksille voi kasvattaa riskiä sairastua aivoverenkiertohäiriöihin, tuore tutkimus osoittaa. Havainto koskee köyhiä ja keskituloisia maita.

Tutkimuksessa käytettiin kuudessa eri maassa kerättyjä aineistoja, jotka koostuivat yhteensä 46 000 osallistujan terveystiedoista. Osallistujien asuinseutujen PM2,5-pienhiukkaspitoisuudet pääteltiin satelliittitiedoista.

Stroke-lehdessä julkaistujen tulosten perusteella riski sairastua aivoverenkiertohäiriöön suureni tasaisesti mitä enemmän PM2,5-hiukkasia potilaan asuinseudun hengitysilmassa oli. Jokainen 10 mikrogramman lisäys kuutiossa ilmaa liittyi 13 prosenttia suurempaan sairastumisriskiin. Yhteydet havaittiin riippumatta osallistujien iästä, sukupuolesta, tupakoinnista ja sisäilman saastetasoista.

Sairastumisriski oli erityisen suuri henkilöillä, jotka olivat fyysisesti hyvin aktiivisia, mikä saattaa viitata mm. ruumiilliseen työhön. Runsas hedelmien ja kasvisten syöminen puolestaan pienensi riskiä.

EU:ssa ja Suomessa PM2,5-pienhiukkasten vuotuinen raja-arvo on 25 mikrogrammaa kuutiossa ilmaa, mutta viimeaikaisten tutkimusten valossa terveyshaittoja alkaa todennäköisesti ilmaantua jo tätä alhaisemmilla tasoilla.

Suomeen suurin osa hengitysilman PM2,5-pienhiukkasista kulkeutuu ulkomailta. Etenkin taajamissa puulämmitys on kuitenkin paikallisesti merkittävä hiukkasten lähde. Kaupungeissa merkittävä osa hengitettävistä hiukkasista on autojen nostattamaa katupölyä.

Uutispalvelu Duodecim

(Stroke 2017;48:1191–1197)

http://dx.doi.org/10.1161/STROKEAHA.116.015739