Pitkäkestoinen stressi ja ahdinko lyhentävät sydänpotilaan elämää

Uutiset
30.6.2017
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Ahdistus ja psyykkinen ahdinko voivat tuoreen tutkimuksen mukaan lyhentää sepelvaltimotautia potevien elinikää, mutta vain jos tilanne jatkuu pitkään. Lyhytkestoinen ja lievempi oireilu ei sen sijaan vaikuta samalla tavalla.

Heart-lehdessä julkaistut tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä vaikka masennus, ahdistus ja stressi on yhdistetty sydänpotilaiden oireiluun ja kuolleisuuteen aikaisemminkin, harvoissa tutkimuksissa potilaiden tilannetta on seurattu useiden vuosien ajan.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa potilaiden psyykkisestä ahdingosta, kuten masennus- ja ahdistusoireista, kyseltiin neljästi neljän vuoden aikana, minkä jälkeen potilaita seurattiin keskimäärin 12 vuotta.

Potilaan riski menehtyä 12 vuoden seurannan aikana oli 3 - 4 kertaa suurempi, jos hän oli kärsinyt psyykkisestä ahdingosta käytännössä koko neljävuotisen kyselyjakson ajan. Lievään oireiluun ei liittynyt vastaavaa riskiä, vaikka se olisi ollut pitkäkestoista.

Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa, mutta psyykkisen stressin ja ahdingon lisäksi moni muukin seikka on voinut vaikuttaa tuloksiin. Jos yhteys kuitenkin varmistuu, lääkäreiden olisi hyvä kiinnittää entistä enemmän huomiota sepelvaltimotautipotilaiden psyykkiseen hyvinvointiin.

Uutispalvelu Duodecim

(Heart 2017;DOI:10.1136/heartjnl-2016-311097)

http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2016-311097