Maailmassa entistä enemmän näkövammaisia

Uutiset
21.8.2017
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Sokeus ja heikkonäköisyys ovat yleistyneet viime vuosikymmenten aikana, vaikka suhteellisesti aiempaa harvemmat kärsivät niistä. Kehitys selittyy väestön kasvulla ja ikääntymisellä. Näkövammaisten määrä on kasvanut varsinkin Aasiassa.

Lancet-lehdessä julkaistu selvitys perustuu vuosina 1980–2015 tehtyihin tutkimuksiin, ja niiden mukaan vuonna 2015 arviolta 36 miljoonaa ihmistä oli sokeita. Kohtalainen tai vakava näön heikkeneminen oli todettu 217 miljoonalla, lievä näön heikkeneminen 188 miljoonalla ja ikänäkö – eli iän myötä heikentyvä lähinäkö –jopa miljardilla ihmisellä, aineistot osoittavat.

Sokeiden lukumäärä on kasvanut lähes 18 prosentilla vuodesta 1990. Tutkijoiden mukaan tämä johtuu pääasiassa väestön kasvusta ja ikääntymisestä, minkä takia sokeiden lukumäärä on kasvanut, vaikka näkövammaisuuden ikävakioitu esiintyvyys itse asiassa laski.

Tulokset osoittavat huononäköisyyden ja sokeuden olevan osa entistä useamman ihmisen elämää. Tulokset viittaavat toisaalta myös siihen, että kehityksen suunta voitaisiin kääntää, jos esimerkiksi kaihileikkaukset olisivat nykyistä paremmin saatavilla varsinkin köyhissä maissa.

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet 2017;DOI:10.1016/S2214-109X(17)30293-0)

https:/doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30293-0