Osa ADHD-lääkkeistä saattaa lisätä epämuodostumariskiä raskauden aikana

Uutiset
2.1.2018
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

ADHD:n hoidossa käytettävät metyylifenidaatti-lääkkeet saattavat tuoreen tutkimuksen perusteella suurentaa synnynnäisten sydämen epämuodostumien riskiä lapsilla, joiden äidit käyttävät kyseisiä stimulanttilääkkeitä raskauden alkupuoliskolla. Riski on pieni, mutta silti riittävä, jotta lääkärien ja potilaiden olisi hyvä olla siitä tietoisia.

Tutkimus julkaistiin JAMA Psychiatry -lehdessä, ja se perustuu yhdysvaltaisiin sekä pohjoismaisiin rekistereihin, joista yhteensä saatiin tiedot 4,4 miljoonasta elävänä syntyneestä lapsesta.

Tulosten perusteella metyylifenidaatteja raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana käyttäneiden lapsilla oli noin 30 prosenttia todennäköisemmin sydämen epämuodostumia kuin lapsilla, joiden äidit eivät olleet lääkityksillä. Samanlaista yhteyttä ei havaittu amfetamiinipohjaisia ADHD-lääkkeitä käyttäneillä. Yhteydet eivät myöskään koskeneet muita epämuodostumia.

Tutkimuksessa havaittu riski tarkoittaa käytännössä noin kolmea lisätapausta jokaista tuhatta metyylifenidaatteja raskauden alkuvaiheessa käyttävää naista kohden. Riski ei ole kovin suuri ja siihen on voinut vaikuttaa moni muukin seikka lääkkeiden lisäksi, mutta lääkärien kannattaa silti ottaa se huomioon hoitaessaan ADHD-lääkityksellä olevia naisia. Metyylifenidaatteja käyttävien potilaiden ei myöskään pidä lopettaa lääkitystään vain näiden tulosten perusteella, vaan asiasta kannattaa keskustella lääkärin kanssa.

Suomessa ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on noin 2–3 aikuisella sadasta. Häiriön keskeiset oireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Psychiatry 2017;DOI:10.1001/jamapsychiatry.2017.3644)

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2664964