Trombektomia auttaa aivoinfarktipotilasta vielä 6–16 tuntia sairastumisesta

Uutiset
12.3.2018
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Valtimonsisäinen trombektomia on hyvä hoito suurten aivovaltimoiden tukosten poistamiseen aivoinfarktipotilailla, mutta sen on osoitettu olevan varmasti tehokas vain kuuden tunnin sisällä sairastumisesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan osalla potilaista trombektomia olisi kuitenkin tavallista hoitoa tehokkaampi vielä 6–16 tuntia sairastumisesta.

Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicinessä, ja se perustuu 182 aivoinfarktipotilaan kolmekuukautiseen seurantaan. Osana tutkimusta potilaat satunnaistettiin saamaan joko trombektomia ja tavallista hoitoa tai pelkkää tavallista hoitoa. Mukaan valittiin potilaita, jotka perfuusiokuvauksen perusteella todennäköisesti hyötyisivät hoidosta.

Kolmen kuukauden kuluttua tehdyissä arvioinneissa trombektomiaryhmäläisten todettiin toipuneen paremmin kuin vain tavallista hoitoa saaneiden ja heistä useammat selvisivät päivittäisistä toimistaan omatoimisesti. Myös kuolleisuus oli hieman vähäisempää. Aivoverenvuodot ja vakavat haittavaikutukset olivat suurin piirtein yhtä yleisiä kummassakin ryhmässä.

Samantapaisia havaintoja on tehty aiemminkin, mutta nyt julkaistut tulokset vahvistavat näyttöä edelleen. Tulokset on silti hyvä varmistaa lisätutkimuksissa.

Suomessa aivoinfarktiin sairastuu vuosittain noin 17 000 henkilöä.

Uutispalvelu Duodecim

(NEJM 2018;378:708–718)

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1713973