Geenitesti tehostaa eteisvärinän diagnosointia

Uutiset
28.3.2018
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Eteisvärinä-rytmihäiriön riskipotilaat voitaisiin tunnistaa nykyistä paremmin, jos diagnosoinnissa käytettäisiin geenitestejä. Geenitestit saattavat tulevaisuudessa auttaa myös eteisvärinän ehkäisyssä. Tiedot käyvät ilmi PLOS Medicine -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Tutkimukseen värvättiin yli 40-vuotiaita potilaita, joilla oli ainakin yksi eteisvärinän riskitekijä sekä eteisvärinäoireita tai havainto eteisvärinästä sydänsähkökäyrässä. Jos potilaalla ei vielä ollut havaittu eteisvärinää, hänen sydäntään seurattiin kahden viikon ajan mukana kannettavan monitorilaitteen avulla.

Verinäytteiden avulla tutkijat selvittivät potilaan geneettisen riskin sairastua eteisvärinään. Kun tämän kaksitoista geenivarianttia kattavan testin tulokset yhdistettiin sydäntutkimusten tuloksiin, suurimmassa geneettisessä sairastumisvaarassa olevien havaittiin saavan eteisvärinädiagnoosin jopa kolme kertaa todennäköisemmin kuin osallistujien, joiden geneettinen riski oli pieni.

Tulokset on hyvä varmistaa uusissa tutkimuksissa, mutta ne viittaavat geenitestien voivan auttaa tunnistamaan, ketkä riskipotilaat ovat erityisen suuressa sairastumisvaarassa. Eteisvärinä on merkittävä aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijä, joten geenitestit saattaisivat auttaa myös tuntemattomasta syystä johtuvien aivoverenkiertohäiriöiden diagnosoinnissa.

Eteisvärinä on yleisin rytmihäiriö. Se suurentaa varsinkin aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa ja aiheuttaa mm. sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä. Eteisvärinä on harvinainen alle 60-vuotiailla, mutta se yleistyy iän myötä, ja yli 75-vuotiaista sitä potee jo joka kymmenes.

Uutispalvelu Duodecim

(PLOS Medicine 2018;15:e1002525)

http://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002525