Ruotsalaistutkimus: Rituksimabin tehosta MS-tautiin lisää näyttöä

Uutiset
9.4.2018
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Biologinen nivelreuma- ja lymfoomalääke rituksimabi on ruotsalaistutkimuksen mukaan hyvä myös MS-taudin hoidossa. Potilaat muun muassa keskeyttävät lääkityksen harvemmin kuin muita lääkkeitä käyttävät.

Rituksimabilla lääkitään Ruotsissa MS-potilaita ja samansuuntaisia tutkimustuloksia on saatu aiemminkin, mutta lääkettä ei ole virallisesti hyväksytty MS-taudin hoitoon. Samantapaisia biologisia lääkkeitä on kuitenkin hyväksyttyjen lääkkeiden listalla.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa seurattiin lähes 500 aaltomaisesti etenevään MS-tautiin hiljattain sairastunutta ruotsalaista. Tutkimuksen tarkoitus oli arvioida rituksimabin tehokkuutta ja lääkitysten keskeyttämislukuja verrattuna keskeisiin MS-lääkkeisiin eli beetainterferoniin, glatirameeriasetaattiin, dimetyylifumaraattiin sekä fingolimodiin ja natalitsumabiin.

Tulosten perusteella rituksimabi oli parhaiten siedetty lääke ainakin, jos mittarina käytetään vähäisiä lääkityksen keskeyttämislukuja. Myös MS-taudin oireet ja taudin aktiivisuus pysyivät sen avulla paremmin kurissa kuin beetainterferonilla, glatirameeriasetaatilla tai dimetyylifumaraatilla. Fingolimodiin ja natalitsumabiin verrattuna tulokset olivat samansuuntaisia, mutta eivät yhtä selviä.

Ruotsalaisten havainnot vahvistavat näyttöä rituksimabin sopivuudesta MS-taudin hoitoon, mutta aiheesta kaivataan silti lisää tutkimuksia. Tulokset julkaistiin JAMA Neurology -lehdessä.

MS-tautia eli multippeliskleroosia sairastaa noin 7 000 suomalaista. Tautia sairastavan keskushermostossa tapahtuu muutoksia, jotka aiheuttavat mm. halvauksia raajoissa, tuntoaistin, puheen ja näön häiriintymistä sekä kävelyvaikeuksia, uupumusta ja pahoinvointia. Tautiin ei ole parantavaa hoitoa.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Neurology 2018;75:320–327)

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2668462