Vuorokausimittaus antaa parhaan kuvan verenpaineongelmaisen riskeistä

Uutiset
3.5.2018
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Kohonnutta verenpainetta potevan riski menehtyä sydäntauteihin ja muihin syihin selviää parhaiten mittaamalla vuorokausiverenpaine. Tämä paljastaa myös potilaat, joiden verenpaine on lääkärin vastaanotolla normaali, mutta muulloin kohonnut. Tulos perustuu lähes 64 000 verenpainepotilaan seurantatietoihin.

Mukana kannettavalla automaattisella mittarilla tehty vuorokausimittaus tunnisti tavallista lääkärin mittausta paremmin, ketkä potilaat menehtyivät seuraavien viiden vuoden aikana. Yhteys koski kokonaiskuolleisuutta sekä sydän- ja verisuonitaudeista johtuvaa kuolleisuutta.

Kaikkein suurimmassa vaarassa olivat potilaat, joiden verenpaine oli normaali lääkärin mittauksissa, mutta koholla vuorokausimittauksissa. Nämä piilevät verenpainetapaukset eivät olleet kovin yleisiä, mutta väestötasolla heitäkin on paljon. Myös valkotakkiverenpaine, eli ainoastaan lääkärin vastaanotolla nouseva verenpaine, liittyi suurentuneeseen kuolleisuuteen.

Vuorokausimittaus on todettu hyväksi aiemminkin, mutta monet tutkimukset eivät ole olleet asetelmiltaan yhtä laadukkaita kuin nyt tehty. Tulokset puhuvatkin voimakkaasti vuorokausimittausten puolesta.

Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(New England Journal of Medicine 2018;378:1509–1520)

http://doi.org/10.1056/NEJMoa1712231