Aivovamman ja dementian yhteydestä lisää näyttöä

Uutiset
4.5.2018
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Tanskalaistutkijat ovat saaneet lisää näyttöä dementian ja aivovammojen välisestä yhteydestä. Aivovamman kokeneet ovat suurentuneessa dementian vaarassa varsinkin vammautumista seuraavan puolen vuoden aikana. Tutkimuksessa yhdisteltiin lähes 2,8 miljoonan tanskalaisen tietoja neljästä eri rekisteristä.

Tulosten perusteella aivovamman kokeneet sairastuivat dementiaan 24 prosenttia todennäköisemmin kuin samanikäiset, jotka eivät olleet saaneet aivovammaa. Tämä havaittiin keskimäärin kymmenen vuoden seurannan aikana. Dementian riski suureni mitä useampia vammautumisia potilaalla oli, ja suurimmillaan se oli kuuden kuukauden sisällä aivovamman toteamisesta. Tuolloin dementioita diagnosoitiin yli neljä kertaa enemmän kuin terveillä verrokeilla.

Tulokset olivat samansuuntaisia myös analyysissa, jossa vertailukohtana käytettiin murtumapotilaita, jotka eivät olleet saaneet aivovammaa. Tulokset eivät selittyneet potilaiden sosioekonomisilla eroilla.

Samanlaisia havaintoja on saatu aiemminkin, mutta tanskalaisten tulokset vahvistavat näyttöä entisestään. Hiljattain julkaistiin samasta aiheesta myös ruotsalaistutkimus. Siinä aivovammaan liittyvän dementiariskin havaittiin pienenevän vähitellen, mutta osaa potilaista se koski vielä 30 vuoden kuluttua.

Aivovammat ovat maailmanlaajuisesti merkittävä terveysongelma ja WHO:n mukaan niiden aiheuttamat kuolemat ja pitkäaikaissairaudet tulevat todennäköisesti yleistymään seuraavan vuosikymmenen kuluessa.

Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä. Potilaista 5 prosenttia oli saanut ainakin yhden aivovamman ja 5 prosenttia sairastui dementiaan seurannan aikana.

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet Psychiatry 2018;DOI:10.1016/S2215-0366(18)30065-8)

http://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30065-8