Vähäinen liikunta ei välttämättä altistakaan dementialle

Uutiset
21.5.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Liikunnasta on apua lukuisten sairauksien välttämisessä, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan dementia ei todennäköisesti ole yksi niistä. BMJ-lehden julkaisemat tulokset viittaavat siihen, ettei liikuntaa lisäämällä todennäköisesti voi ehkäistä muistisairauksia. Tutkijoiden havainnot perustuvat 19 aikaisemman tutkimuksen ja yli 400 000 potilaan tietoihin.

Vähäinen liikunta ei liittynyt suurentuneeseen dementiariskiin analyysissa, jossa huomioitiin potilaiden liikunnallisuus pitkällä aikavälillä. Yhteys sen sijaan näkyi, kun liikuntaa tarkasteltiin vain diagnoosia edeltäviltä vuosilta.

Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat vähäisen liikunnan olevan todennäköisesti osa kehittymässä olevaa dementiaa eikä sen riskitekijä. Tämä voi selittää myös sen, miksi joissain tutkimuksissa fyysinen passiivisuus on yhdistetty sairastumisriskiin ja toisissa ei.

Vaikka vähäinen liikunta ei altistanut dementialle, fyysinen passiivisuus liittyi suurentuneeseen riskiin sairastua diabetekseen, sepelvaltimotautiin ja aivoverenkiertohäiriöihin riippumatta tutkimusten seuranta-aikojen pituudesta.

Monikansallisesta tutkijaryhmästä noin puolet oli suomalaisia. Ryhmää veti professori Mika Kivimäki.

Uutispalvelu Duodecim

(BMJ 2019;365:l1495)

https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1495