Kolmen verenpainelääkkeen yhdistelmä usein parempi kuin kahden

Uutiset
22.5.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Korkeaa verenpainetta hoidetaan kahdella lääkkeellä varsinkin tapauksissa, joissa verenpaine on hyvin korkea. Tuoreen tutkimuksen mukaan saman tien monille potilaille voisi lisätä vielä yhden lääkkeen. Tämä näyttäisi auttavan varsinkin silloin, kun kahden lääkkeen yhdistelmä ei ole tehonnut toivotulla tavalla.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä, ja ne perustuvat neljäntoista satunnaistetun ja lumekontrolloidun tutkimuksen aineistoihin, jotka koostuivat yhteensä yli 11 000 potilaan terveystiedoista. Tutkimuksissa kahden lääkkeen yhdistelmähoitoja oli verrattu kolmen lääkkeen yhdistelmiin.

Aineistojen perusteella kolmen lääkkeen yhdistelmä laski potilaiden verenpainetta 5,4/3,2 mmHg (yläpaine/alapaine) enemmän kuin kahden lääkkeen yhdistelmä. Kolmannen lääkkeen lisääminen ei kuitenkaan lisännyt lääkkeisiin liittyviä haittavaikutuksia.

Suurimman hyödyn saivat potilaat, joiden verenpaine ei ollut laskenut kahdella lääkkeellä. Heillä kolmannen lääkkeen lisääminen johti huomattavasti parempaan hoitotulokseen kuin jo käytössä olevien lääkkeiden annosten kaksinkertaistaminen.

Havainnot viittaavat intensiivisen verenpainehoidon hyötyihin, ja samansuuntaisia tuloksia on saatu muissakin tutkimuksissa. Eurooppalaiset hoitosuositukset kannustavat nykyään aloittamaan lääkehoidon kahden lääkkeen yhdistelmällä, sillä yhden lääkkeen hoito ei useinkaan tuota toivottuja tuloksia. Suomessa yhdistelmähoitoja käytetään varsinkin, kun potilaan verenpaine on hyvin korkea tai potilas on muuten suuressa sydän- ja verisuonioireiden vaarassa.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of Hypertension 2019;DOI:10.1097/HJH.0000000000002089)

https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/publishahead/Efficacy_and_safety_of_triple_versus_dual.97213.aspx