Matala verenpaine mahdollisesti hyväksi myös 80-vuotiaille

Uutiset
24.6.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Matala verenpaine on yleensä hyväksi, mutta vanhuksille siitä on ajateltu olevan haittaa. Tuoreen tutkimuksen perusteella niin ei kuitenkaan näyttäisi olevan. Matala verenpaine näyttäisi jopa ehkäisevän sydän- ja verisuonitautien oireita vanhuksilla, jotka eivät vielä ole sairastuneet sydän- ja verisuonitauteihin.

Journal of Hypertensionin julkaisema tutkimus hyödynsi 31 000:n potilaan terveysrekisteritietoja. Potilaista 27 000 oli 40–75-vuotiaita ja loput 76–90-vuotiaita.

Nuoremmassa ikäryhmässä ei havaittu eroja, mutta yli 76-vuotiailla sairastumisriskit olivat sitä pienempiä mitä alhaisempi verenpaine oli. Kun monet taustamuuttujat oli huomioitu analyysissa, 110–129 mmHg:n systolinen verenpaine liittyi 40 prosenttia pienempään sairastumisriskiin kuin 130–139 mmHg:n verenpaine.

Aiempien tutkimusten valossa matala verenpaine voi iäkkäillä olla merkki huonosta ennusteesta ja verenpaineen alentaminen alle 130 mmHg:n on joidenkin tulosten perusteella ollut vahingollista. Nyt julkaistut tulokset kuitenkin viittaavat siihen, ettei alhainen verenpaine ole haitaksi 76–90-vuotiaille ja se saattaa jopa pienentää sydänriskejä henkilöillä, jotka eivät vielä ole sydän- ja verisuonitauteihin sairastuneet.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of Hypertension 2019;DOI:HJH.0000000000002163)

https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/publishahead/Treatment_of_hypertension_in_old_patients_without.97174.aspx