Tuulivoimalan äänet eivät altista aivoverenkiertohäiriöille

Uutiset
30.7.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Liikenteen melu on yhdistetty suurentuneeseen aivoverenkiertohäiriöiden vaaraan, mutta sama ei näyttäisi koskevan tuulivoimaloiden ääniä. Tuoreen tanskalaistutkimuksen tulokset viittaavat tuulivoimaloiden melun olevan vähäistä ja sille altistuu vain pieni osa väestöä.

Tanskalaiset selvittivät tuulivoimaloiden terveysvaikutuksia seuraamalla 29 000 naista rekisteritietojen avulla keskimäärin 20 vuoden ajan. Tuona aikana 1 100 naista sairastui aivoverenkiertohäiriöön. Seurannan aikana 10–13 prosenttia naisista asui 6 000 metrin säteellä tuulivoimalasta.

Analyysin perusteella tuulivoimalan lähettyvillä asuvat eivät sairastuneet yhtään todennäköisemmin kuin muutkaan. Yhteyttä ei havaittu 11-, 5- eikä yhden vuoden seurannassa.

Tulokset ovat samansuuntaisia ainoan tätä ennen tehdyn vastaavan selvityksen kanssa ja yhdessä ne viittaavat tuulivoimaloista koituvien äänien olevan todennäköisesti liian hiljaisia, jotta ne voisivat aiheuttaa samanlaisia terveyshaittoja kuin liikenteen melun. Tässä tutkimuksessa tuulivoimaloiden äänet olivat keskimäärin 26 desibeliä.

Vaikka tulokset eivät viittaa tuulivoimaloiden lisäävän aivoverenkiertohäiriöiden riskiä, on mahdollista, että melulle ja äänille erityisen herkät voivat silti oireilla lievemmin. Verrattuna autoliikenteen ja lentomelun haittoihin vaikutukset ovat kuitenkin todennäköisesti vähäisiä.

Lentomelu ja autoliikenteen aiheuttama melu on tutkimuksissa yhdistetty muun muassa verenpaineen kohoamiseen sekä sydänoireisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysvaikutusarvion perusteella yli 200 000 suomalaista kärsii tieliikennemelun aiheuttamasta kiusaantuneisuudesta ja/tai unihäiriöistä. Lisäksi pitkäaikainen tieliikennemelulle altistuminen aiheuttaa yli 70 sydäninfarktia vuosittain.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of the American Heart Association 2019;DOI:10.1161/JAHA.119.013157)

https://doi.org/10.1161/JAHA.119.013157