Suuri osa iäkkäiden luunmurtumista ei selity luiden haurastumisella

Uutiset
22.8.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Luiden haurastuminen ja osteoporoosi saattavat näytellä luultua pienempää roolia iäkkäiden luunmurtumissa. Luunmurtumien vähentäminen ei todennäköisesti onnistukaan pelkästään osteoporoosia ehkäisemällä.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta tutkimuksesta, joka perustuu 3 700 yli 50-vuotiaan yli kaksi vuosikymmentä jatkuneeseen seurantaan. Seurannan aikana 21 prosenttia naisista ja 11 prosenttia miehistä sai osteoporoottisen murtuman.

Luiden haurastuminen ja osteoporoosi selittivät vain alle viidenneksen luunmurtumista, tulokset osoittivat. Kun osallistujien ikä huomioitiin analyysissa, korkea ikä ja osteoporoosi selittivät yhdessä vain noin kolmanneksen kaikista murtumista, mutta noin 60 prosenttia lonkkamurtumista. Luunmurtuman jälkeiseen kuolleisuuteen vaikutti pääasiassa osallistujien ikä.

Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta tulokset viittaavat luiden haurauden olevan vain yksi luunmurtumien riskitekijä muiden joukossa. Muita iäkkäiden murtumariskiin vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa aikaisemmat luunmurtumat, perimä, tupakointi ja monet lääkitykset.

Yli 65-vuotiaista noin 30–40 prosenttia kaatuu ainakin kerran vuodessa. Heistä merkittävä osa myös loukkaantuu kaatuessaan. Vakavia vammoja saa noin joka kymmenes.

Tutkimus julkaistiin The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2019;104:3514–3520)

https://doi.org/10.1210/jc.2018-02614