Hellekaudet käyvät munuaispotilaiden voimille

Uutiset
23.8.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Äärimmäiset hellepäivät voivat olla kova rasite loppuvaiheen munuaistautia poteville. Tuoreen tutkimuksen perusteella hellepäivät voivat pahimmillaan johtaa munuaispotilaan kuolemaan. Tulokset perustuvat 7 400 loppuvaiheen munuaistautia potevan kaksivuotiseen seurantaan.

Munuaispotilaiden sairaalakäynnit lisääntyivät noin kolmanneksen päivinä, joita pidettiin äärimmäisen helteisinä. Samanlainen lisäys havaittiin munuaispotilaiden kuolleisuudessa, ja muutos näkyi saman päivän aikana.

Suurimmassa vaarassa olivat potilaat, joilla oli loppuvaiheen munuaistaudin lisäksi muita sairauksia, kuten diabetes, krooninen keuhkoahtaumatauti tai sydämen vajaatoimintaa.

Myös aiemmissa tutkimuksissa helteiden haitat ovat kohdistuneet pitkäaikaissairaisiin, mutta myös kotona ja hoitolaitoksissa oleviin vanhuksiin. Tulevaisuudessa helleaallot tulevat ilmastonmuutoksen myötä todennäköisesti yleistymään, ja ne ovat myös todennäköisesti pahempia ja pitempiä.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Loppuvaiheen munuaissairaus on munuaistaudin vakavin muoto, joka ilman dialyysihoitoa tai munuaissiirtoa johtaa kuolemaan.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2019;2:e198904)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.8904