Liikakilot altistavat polven ja lonkan nivelrikoille – yhteys todennäköisesti kausaalinen

Uutiset
30.10.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Lihavuus ja liikakilot on liitetty nivelrikon vaaraan monissa tutkimuksissa. Tuore selvitys lisää näyttöä entisestään ja geenitietojen avulla osoittaa liikakilojen todennäköisesti suoraan edistävän nivelrikkoja.

Tutkimus julkaistiin Arthritis & Rheumatology -lehdessä ja se perustuu yli 380 000 britin terveys- ja geenitietoihin. Osallistujista 48 000:lla todettiin jokin nivelrikko.

Geenitietojen avulla tutkijat tunnistivat osallistujat, jotka olivat perimänsä takia alttiita lihavuudelle sekä monille muille nivelrikon riskiin liitetyille terveysongelmille. Näin he pystyivät erottamaan varsinaisen lihavuuden vaikutukset muun muassa elintavoista, jotka altistavat lihavuudelle.

Tulosten perusteella lihavuus ja korkea painoindeksi suurensivat polven ja lonkan nivelrikkojen vaaraa, mutta eivät vaikuttaneet käden nivelrikkoihin. Myös suuri luiden tiheys liittyi suurentuneeseen nivelrikkoriskiin, mikä on havaittu aiemmissakin tutkimuksissa. Hieman yllättäen analyysi viittasi myös alhaisen systolisen verenpaineen ja nivelrikkojen yhteyteen. Alhaista verenpainetta koskeva havainto on uusi ja vaatii vielä lisäselvityksiä, tutkijat kirjoittavat.

Havainnot vahvistavat käsitystä, jonka mukaan lihavuus ja korkea painoindeksi aiheuttavat nivelrikkoa niveliin, joihin painon tuottama lisärasitus kohdistuu. Käsien niveliä liikakilot eivät rasita kuten polvia ja lonkkaniveliä.

Nivelrikko on yleisin kroonista kipua aiheuttava sairaus ja maailman yleisin nivelsairaus. Nivelrikkoja ei todeta yleensä alle 45-vuotiailla, mutta iän myötä ne yleistyvät huomattavasti. Iän ja ylipainon lisäksi sairastumiselle altistavat vammat, kuormitus sekä nivelten kehityshäiriöt ja perimä.

Uutispalvelu Duodecim

(Arthritis & Rheumatology 2019;71:1634–1641)

https://doi.org/10.1002/art.40928